Pomoc rodine z Haiti

     Na jeseň roku 2016 navštívil Pútnické miesto Studnička Pozba syn rodiny z Haiti, ktorí po prírodnej katastrofe prišli o bývanie. Našlo sa tu veľa ochotných ľudí pomôcť. Rodina z Haiti je veľmi vďačná a váži si nezištnú pomoc, ktorej sa jej dostalo od ľudí zo Studničky a poslali fotografie nafotené počas hurikánu, zničeného domu, vyrobených tehál na stavbu nového domu a pripravených základov…
     Stavba sa pekne rozbieha, čo môžu si robia svojpomocne (piesok, štrk, kamene získavajú z potoka, tehly si vyrábajú sami..).
     Ešte raz úprimné Pán Boh zaplať za nezištnú pomoc od rodiny z Haiti.