Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beša

č. 100

935 36 Beša

č. telefónu: 0901 909 076

 

e-mail:

studnickapozba@gmail.com

 

Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 2010 9361