Rok 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VIANOČNÝ KONCERT

plagat-a4-1

___________________________________________________________________________________________________________________________

zabava2016

__________________________________________________________________________________________________________________________

dscn5078

V nedeľu 9. októbra 2016

bude svätá omša o 11.00 hod. spojená s požehnaním úrody.

Po svätej omši bude adorácia.

___________________________________________________________________________________________________________________________

MotoPut_September

____________________________________________________________________________________________________________________________

Beznázvu9

___________________________________________________________________________________________________________________________

PutRodin

___________________________________________________________________________________________________________________________

Cykloput_Plagat

__________________________________________________________________________________________________________________________

nanebovzatie

SVIATOK NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

15. august 2016

svätá omša o 18.00 hod.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Put_Chorych2016

 Po svätej omši bude možnosť prijať sviatosť pomazania chorých.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Piatok

8. júla 2016

svätá omša o 18.00 hod.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 cam

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

5. júl 2016

svätá omša o 11.30 hod.

________________________________________________________________________________________________ omša3

Sväté omše od začiatku mája do konca októbra

každú nedeľu o 11.00 hod, počas pútí o 11.15 hod.

_________________________________________________________________________________________________________

Úmysly svätých omší

Úmysly svätých omší na sezónu 2016 (máj – október) je možné nahlasovať

na telefónnom čísle 0907 717 364.

________________________________________________________________________________________________________

TERMÍNY PÚTÍ NA ROK 2016

1.5.2016 – Púť motorkárov (otvorenie sezóny)

17.7.2016 – Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozíčkárov a starých ľudí

28.8.2016 – Púť rodín

15.9. 2016 – Púť k Sedembolestnej Panne Márii

18.9.2016 – Púť k Sedembolestnej Panne Márii – svätú omšu celebruje český psychiater, spisovateľ, pedagóg, gréckokatolícky kňaz a esperantista Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.  Max Kašparů

25.9.2016 – Púť motorkárov (ukončenie motorkárskej sezóny)

Sväté omše počas pútí začínajú o 11.15 hod.

__________________________________________________________________________________________________________________________

božské srdce

________________________________________________________________________________________________________________________

Božie telo

________________________________________________________________________________________________________________________

MOTOPÚŤ

     V nedeľu  1. mája 2016 sa na pútnickom mieste Studnička Pozba stretli motorkári z celého Slovenska na motorkárskej púti pri príležitosti otvorenia novej sezóny. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák  a po svätej omši požehnal motorky.

    Veľká vďaka patrí otcovi biskupovi, kňazom, Vám všetkým motorkárom za hojnú účasť a tiež ostatným pútnikom..

     Prajem Vám veľa šťastne najazdených kilometrov pod ochranou Matky Božej a teším sa na ďalšie stretnutia s Vami!

                                                                                             vdp. Ioan Gondec, správca farnosti Beša

PlagatMotoput_1_maj_______________________________________________________________________________________________________________________

             V nedeľu 3.1.2016 bude svätá omša o 11.00 hod. a po svätej omši bude živý Betlehem.

________________________________________________________________________________________________________________________