Rok 2024

 


omša3

Oznam

Sväté omše:

každú nedeľu o 11.00 hod.,

počas pútí o 11.15 hod.,

prvé nedele v mesiaci o 10.15 hod. fatimská pobožnosť  a po nej svätá omša o 11.15 hod.

_____________________________________________

Najbližšia svätá omša                   

 

Nedeľa 28. júla 2024 –  Púť samospráv – svätá omša o 11.15 hod.       

                   Tešíme sa na Vás🙏💒

 Púť samospráv – 28. júla 2024Púť do Medjugorja Púť rodín – 25.8.2024Termíny pútí rok 2024Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozičkárov a starých ľudí – 14. júla 2024Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 16. júna 2024Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok 30.5.2024 – svätá omša o 18.00 hod.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – svätá omša o 18.00 hod.Sviatok Zoslania Ducha Svätého – 19. mája 2024

 Motopúť – 26.5.2024

 Sviatok Nanebovstúpenia Pána – štvrtok 9. mája 2024Krížová cesta – Kvetná nedeľa – 24.3.2024