Rok 2024

 


omša3

Oznam

Sväté omše:

každú nedeľu o 11.00 hod.,

počas pútí o 11.15 hod.,

prvé nedele v mesiaci o 10.15 hod. fatimská pobožnosť  a po nej svätá omša o 11.15 hod.

_____________________________________________

Najbližšia svätá omša

Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 

svätá omša o 11.15 hod.

Tešíme sa na Vás🙏💒

Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose na www.studnickapozba.sk a na Facebooku Studnička Pozba.

 Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 16. júna 2024Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozičkárov a starých ľudí – 14. júla 2024Púť do MedjugorjaSviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok 30.5.2024 – svätá omša o 18.00 hod.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – svätá omša o 18.00 hod.Sviatok Zoslania Ducha Svätého – 19. mája 2024

 Motopúť – 26.5.2024

 Sviatok Nanebovstúpenia Pána – štvrtok 9. mája 2024Krížová cesta – Kvetná nedeľa – 24.3.2024