Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

(Ž 117, 1-2)

________________________________________________________________________________________________________

Lent-2-870x502

MODLITBA NA PÔSTNU DOBU

Milosrdný Otče, odovzdávam ti čas pôstnej doby a prosím o milosť Ducha Svätého, aby ma viedol a vťahoval moje srdce do modlitby. Aby mi dával silu a múdrosť, oslobodzoval ma od všetkých hriešnych a zbytočných závislostí i od všetkého, čo mi bráni rásť v pravej láske k tebe, k sebe i k blížnym.
Dobrý Otče, stvor mi čisté srdce, aby som videl v pravde svoj hriech a nesúdil blížnych. Prosím o vnímavosť pre tvoje Slovo, aby premieňalo moje myslenie, slová i skutky.
Otče, ktorý vidíš aj to, čo je skryté, daj, aby moja duša hľadala teba a netúžila po inej odmene než je tvoja milosrdná náruč!
Chcem sa ti páčiť svojím životom, skrytým i vonkajším a stále viac sa podobať tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi, môjmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

zima

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1

 

 Najbližšia svätá omša bude  v nedeľu

4. marca 2018 o 11.00 hod.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLOČNÁ MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY

každú nedeľu počas pôstu

krížová cesta 2018

___________________________________________________________________________________________________

MOTORKÁRSKA PÚŤ – OTVORENIE SEZÓNY

motopúť pozba 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

termíny pútí2018