LIVE svätá omša – Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozičkárov a starých ľudí – 18.7.2021

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 Oznam

Svätá omša počas sezóny (máj – október)

každú nedeľu o 11.00 hod. s účasťou ľudí

za dodržania protiepidemických opatrení.

 

Svätá omša

v nedeľu 25. júla 2021 o 11.00 hod. 

 Milí veriaci,
aj napriek momentálnej situácii revitalizácia a obnova nášho pútnického miesta stále napreduje. Sú však veci, ktoré si vyžadujú ich zakúpenie a nedajú sa jednoducho zabezpečiť len prácou ľudských rúk, ktoré nezištne pomáhajú. Na zabezpečenie potrebného vybavenia nám veľmi pomáhajú príspevky našich pútnikov a všetkých, ktorým toto nádherné požehnané miesto slúži pre ich duševné povzbudenie a načerpanie síl.
Ak máte čo i len malú možnosť prispieť na potrebnú obnovu ozvučenia, ako aj výstavbu tak potrebných toaliet, môžete tak urobiť prispením na uvedený účet alebo osobne na farskom úrade v Beši.
Za každý jeden Váš príspevok Vám vyjadrujeme srdečný a úprimný Pán Boh odplať a spolu s Vami všetkými sa tešíme na osobné stretnutia na svätých omšiach ihneď, ako to situácia dovolí. Veríme, že spoločnými modlitbami sa nám to, čo najskôr podarí.
Požehnaný čas všetkým pútnikom.
 
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 2010 9361
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beša
č. telefónu: 0901 909 076
e-mail:studnickapozba@gmail.com
studnickapozba@studnickapozba.sk


Úmysly svätých omší

Kto by mal záujem o odslúženie svätej omše v kostole na Beší,

môže úmysel nahlásiť mailom na adresu studnickapozba@gmail.com

alebo na tel. čísle 0901 909 076.Kniha o Studničke –

možnosť zakúpiť si na Studničke po svätej omši alebo

objednať si mailom na adrese studnickapozba@gmail.com

resp. na telefónnom čísle 0904 442197.Modlitba za uzdravenie

Všemohúci Večný Bože, chválim Ťa za Tvoju

veľkú lásku k nám, za Tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť akú máš s nami hriešnymi ľuďmi.

Obraciam sa na Teba s prosbou za seba, za svojich blízkych, za našu farnosť, za pútnikov Studničky, za náš národ i za celý svet.

Prosím Ťa, odpusť nám, lebo sme sa previnili. Tvoje Slovo si nectíme, na Tvoje prikázania zabúdame a Tvoju obeť na kríži si nevážime.

Odpusť nám, veriacim kresťanom, tvojim deťom to, že Ti málo dôverujeme, že Tvoje Evanjelium nešírime tak, ako by sme mali.

Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme a stavajú sa našou každodennou realitou.

Odpusť nám, že si ich vo svojich myšlienkach ospravedlňujeme a pokúšame tak Teba – tak Veľkého a Svätého Boha, do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, obraciam sa na Teba s prosbou o pomoc.

Svetom sa šíri nemoc, ktorá ochromuje krajiny, zastavuje nás v našej práci, berie nám zdravie a mnohým život. Je úplné nová a my si s ňou nevieme rady.

Prosím Pane, zastav toto nešťastie, ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom.

Pane, Ti si najväčší Lekár, Ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek.

Prosím, daj aby ľudia boli uzdravení, aby sa nákaza ďalej nešírila a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa už báť.

Drahý Pane, večná Múdrosť, daj aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne, aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov. Ty Pane si nám dal múdrosť, daj aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne, aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach, ale aby mysleli vo svojom konaní nielen na seba, ale aj na ostatných.

Daj aby sme vedeli v týchto časoch pomáhať, aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní.

Prosím Bože, stoj pri nás a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom, lekárom a Spasiteľom.

Na Tvoju pomoc čakám a do Tvojich rúk zverujem seba, blížnych, svoju farnosť, pútnikov, svoj národ i celý svet.

Amen

Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo..
Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac záleží.. ??
Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny..?️?️?️
Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili fungovať..?‍?‍?‍?
Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní..??
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádatelní..?‍⚕️
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať..?
Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť..?
Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách,  preto nám ich tato choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť..?
Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása..?
Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne čo ani nevidno dokázalo skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory.. ???

Tato choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie.
Dostali sme chorobu ušitú na mieru.. Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali..