MODLITBA NA NOVÝ ROK

Všemohúci Bože, prosíme Ťa o Tvoje požehnanie, keď vstupujeme do Nového roku. Nevieme čo nám prinesie, aké v ňom prežijeme radosti a aké trápenia. To vieš len Ty, milosrdný Bože. Ty vieš o trvaní a konci nášho života. Ty nás všetkých vedieš do večnosti. Daj nám, Bože, vytrvať pri Tebe, aby sme šli po ceste Tvojich prikázaní, boli Tvojimi poslušnými dietkami a s pokorou a nádejou robili to, čo je našim údelom. Nevieme, čo nás v tomto roku zastihne, ale to vieme, že kto Ťa miluje, tomu sa všetko obráti na dobré. A to nám postačí. Otče, Ty miluješ svoje dietky. Daj, nech začneme tento rok s Tvojou láskou, aby sme Ti ostali verní každú hodinu nášho života. Nedovoľ, aby nás niečo odlúčilo od Teba a veď nás podľa Tvojej svätej vôle, lebo vtedy nájdeme pokoj, ktorý nás prenesie do Tvojho kráľovstva. Amen.

 

Požehnaný nový rok.

 

Fotky z polnočnej svätej omše.

Video z polnočnej svätej omše.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VIANOČNÁ VERZIA LISTU KORINŤANOM…

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekoratérom.

Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom. ….čítať ďalej

_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

            

Sväté omše mimo sezóny (november – apríl) prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

  Najbližšia svätá omša  v nedeľu 9. februára 2020 o 11.00 hod.
Termíny svätých omší počas zimného obdobia