Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

(Ž 117, 1-2)

_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1 

 Sväté omše počas sezóny (máj – október)

vždy  v nedeľu o 11.00 hod., počas pútí o 11.15 hod.

Svätá omša  v nedeľu 21. októbra 2018 o 11.00 hod.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________