Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

(Ž 117, 1-2)

________________________________________________________________________________________________________

Lent-2-870x502

MODLITBA NA PÔSTNU DOBU

Milosrdný Otče, odovzdávam ti čas pôstnej doby a prosím o milosť Ducha Svätého, aby ma viedol a vťahoval moje srdce do modlitby. Aby mi dával silu a múdrosť, oslobodzoval ma od všetkých hriešnych a zbytočných závislostí i od všetkého, čo mi bráni rásť v pravej láske k tebe, k sebe i k blížnym.
Dobrý Otče, stvor mi čisté srdce, aby som videl v pravde svoj hriech a nesúdil blížnych. Prosím o vnímavosť pre tvoje Slovo, aby premieňalo moje myslenie, slová i skutky.
Otče, ktorý vidíš aj to, čo je skryté, daj, aby moja duša hľadala teba a netúžila po inej odmene než je tvoja milosrdná náruč!
Chcem sa ti páčiť svojím životom, skrytým i vonkajším a stále viac sa podobať tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi, môjmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

zima

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1

 

 Najbližšia svätá omša bude  v nedeľu

8. apríla 2018 o 11.00 hod.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLOČNÁ MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY

Kvetná nedeľa 25.3.2018 o 20.00 hod. 

1024px-Cross_in_sunset3

__________________________________________________________________________________________________________

KRÍŽOVÁ CESTA PRÍSLUŠNÍKOV PZ SR, ZAMESTNANCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

krížová cesta

_____________________________________________________________________________________________________________________________

MOTORKÁRSKA PÚŤ – OTVORENIE SEZÓNY

motopúť pozba 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

termíny pútí2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SDZR_t_small

Zastavme zlo z Istanbulu

Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“

Vážený pán predseda Národnej rady SR Andrej Danko, vážený pán predseda vlády SR Robert Fico, vážená pani ministerka spravodlivosti,

my, občania SR,  podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí ….. čítať ďalej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike
k tzv. Istanbulskému dohovoru

       Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.…čítať ďalej

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PETÍCIA

peticny_harok_sdzr_final

Bližšie informácie o Istanbulskom dohovore a iniciatíve “Zastavme zlo z Istanbulu” nájdete na:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/marian-kuffa-zastavme-zlo-z-istanbulu/