Videá

Vianoce 2017

Polnočná svätá omša – 24.12.2017

Advent 2017

Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 24.9.2017

Púť k Sedembolestnej Panne Márii – 17.9.2017

Púť žiakov, študentov a učiteľov – 3.9.2017

Púť rodín – 27.8.2017

Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 25.6.2017

Festival kresťanských mládežníckych kapiel – svätá omša a adorácia – 24.6.2017

Prednáška pátra Maxa Kašparů – 24.6.2017

Festival kresťanských mládežníckych spevokolov – kapiel – 24.6.2017

Svätá omša 14.5.2017

Motopúť – otvorenie sezóny – 7.5.2017

Svätá omša 2.4.2017

Medzinárodný ruženec

Krížová cesta 5.3.2017

Prvá pôstna nedeľa 5.3.2017 – svätá omša

Svätá omša 5.2.2017

Svätá omša celebrovaná vdp. Ioanom Gondecom – 8.1.2017

Požehnaný Nový rok 2017!

Požehnané Vianoce 2016!

Vianočný benefičný koncert na pomoc rodinám asýrskych kresťanov – 11.12.2016

2. adventná nedeľa – 4.12.2016 – ďakovná svätá omša za dožitých 75 rokov života pátra Šebastiána Košúta

Advent 2016

Adorácia 6.11.2016

Svätá omša celebrovaná pátrom Šebastiánom 6.11.2016

Adorácia 9.10.2016

Požehnanie úrody 9.10.2016 – svätá omša

Púť motorkárov – 25.9.2016

Púť k Sedembolestnej Panne Márii 18.9.2016 – svätá omša celebrovaná pátrom Maxom Kašparů

Koncert skupín z okolia – 17.9.2016

Prednáška pátra Maxa Kašparů – 17.9.2016

Púť k Sedembolestnej Panne Márii 15.9.2016

Púť rodín 28.8.2016

Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozíčkárov a starých ľudí 17.7.2016

Cyklopúť do Nitry – Sviatok sv. Cyrila a Metoda – 5.7.2016

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 26.5.2016 – procesia

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 26.5.2016 – kázeň

Zoslanie Ducha Svätého – 15.5.2016

Púť motorkárov – otvorenie sezóny 1.5.2016

Púť motorkárov – otvorenie sezóny 1.5.2016 – svätá omša

Nedeľa Božieho milosrdenstva 3.4.2016 – adorácia

Nedeľa Božieho milosrdenstva 3.4.2016 – kázeň

Pobožnosť krížovej cesty 6.3.2016

Betlehemci na Studničke 3.1.2016

Požehnané Vianoce Studnička Pozba 24.12.2015

Púť k Sedembolestnej Panne Márii 15.9.2015 – kázeň ThDr. Štefana Valla, PhD.