Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 11. jún 2023

Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov –

11.6.2023