Modlitba v chorobe

put chorych 2019-obr.2a

Bože všetkého zľutovania a všetkej útechy,
k Tebe sa utiekam vo svojej ťažkosti a zármutku.
Pane a Vykupiteľ môj, keď si kráčal po tejto zemi,
mal si súcit s každou biedou, trápením a chorobou tých,
ktorí sa k Tebe priblížili.
V Tvojom Božskom Srdci je aj dosiaľ tá istá láska a zmilovanie,
hoci dopúšťaš na nás vo svojej nekonečnej múdrosti
časné utrpenia a súženia na spásu našich duší.
Ty nás chceš očistiť od hriechov a hriešnych náklonností,
dať nám príležitosť k čnosti, zásluhám a zabezpečiť
nám večnú blaženosť. Preto v duchu pokory a oddanosti
do Tvojej vôle prijímam túto chorobu z Tvojich rúk.
Uznávam, že by som si zaslúžil viac ako na mňa dopúšťaš
a ďakujem Ti za tento kríž.
Ale predsa ma sužuje táto choroba.
Moja slabosť býva často pokúšaná
k netrpezlivosti a len ťažko sa skláňa pod kríž,
ktorý si položil na moje plecia.
Preto prichádzam k Tebe a pre Tvoju lásku Ťa prosím,
posilni ma svojou milosťou.
A dovoľ, aby som s odovzdaním do Tvojej svätej vôle smel prosiť za skrátenie svojho utrpenia a za uzdravenie,
ak je to na spasenie mojej duše. Ale ak mám podľa Tvojho svätého ustanovenia ešte ďalej piť tento kalich, pomôž mi a posilni ma, aby som s Tebou niesol kríž na spásu svojej duše, aby som s Tebou trpel a s Tebou bol i oslávený.
Panna Mária, Matka môjho Spasiteľa a Matka moja, pomáhaj mi svojím orodovaním. Amen.