História

     Pútnické miesto Studnička sa nachádza v nádhernom prostredí tvoreného trojuholníkom obcí Pozba, Bardoňovo a Dedinka.

     Táto lokalita v okolí Pozbianského lesa bola už oddávna obľúbeným miestom, kde sa v minulosti pre odpočinok radi zastavovali veriaci, ktorí chodievali na cirkevnú púť do paulínskeho kláštora na Máriačaláde (v súčasnosti nazývaného tiež Mariánska Čeľaď). Takto bol pútnikmi objavený prameň, ktorý ako sa zakrátko ukázalo mal zázračné uzdravujúce účinky, najmä čo sa týka očných chorôb a slepoty, pričom ako sa povrávalo, vrátil zrak nejednému slepcovi. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi veriacimi a aj vďaka tomu, že kláštor v Máriačaláde bol poškodený úderom blesku, začali sa v Studničke organizovať cirkevné púte.

     V roku 1841 bola v blízkosti prameňa postavená prvá kaplnka, ktorá vydržala až do roku 1885, kedy sa rozpadla. Prvá svätá omša sa v Studničke uskutočnila v roku 1869 na žiadosť veriacej z Tekovských Lužian, ktorá sa vďaka uzdravujúcemu prameňu vyliečila z ťažkej očnej choroby.

     Vďaka horlivosti vtedajšieho bešianskeho farára Jozefa Hariša bola kaplnka v roku 1914 znovu postavená a zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. V roku 1926 pričinením toho istého farára bola postavená druhá kaplnka, ktorá bola zasvätená Panne Márii.

    V posledných rokoch bolo toto pútnické miesto výrazne obnovené, pričom v teplejších mesiacoch sa tu pravidelne konajú sväté omše ako aj Mariánske púte.

     Studničku pri Pozbe dávam do pozornosti nielen kvôli jej pútnickému a cirkevnému charakteru, ale najmä kvôli jej oddychovému rázu – je to úžasné miesto napr. na zastávku pri dlhšej cyklotúre, kde sa môžete osviežiť vodou z prameňa, ktorá už vyliečila mnoho ľudí …

(zdroj: www.zitava.sk)