Fara Beša – farské oznamy

Rímskokatolícky farský úrad Beša

Liturgický prehľad a oznamy na 2. pôstny týždeň

Pondelok – 06.03.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Utorok – 07.03.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Streda – 08.03.2023 – Féria – Sv. omša Iňa – 17.00 hod.

Štvrtok – 09.03.2023 – Féria –  Sv. omša Bardoňovo – 17.00 hod.

Piatok – 10.03.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 17.00 hod.

Sobota – 11.03.2023 – Vigília 3. pôstnej nedele – Sv. omše: Iňa – 17.00 hod.
                                                                                                      Bardoňovo 18.15 hod.

Nedeľa – 12.03.2023 – 3. pôstna nedeľa – Sv. omše: – Beša – 09.00 hod.
                                                                                            Studnička – Pozba  – 11.00 hod.

Pred každou sv. omšou sa modlíme modlitbu krížovej cesty a Korunku Božieho milosrdenstva.
10.03.2023 bude vo farskom kostole v Beši farská adorácia od 15 hod. do 17hod. Srdečne Vás pozývam všetkých.

Dňa : 04.03.2023
Farár:  Ján GondekLiturgický prehľad a oznamy na 7. týždeň v období cez rok

Pondelok –  20.02.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Utorok – 21.02.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Streda – 22.02.2023 – Popolcová streda – Sv. omše:  Iňa – 16.00 hod.
                                                                                           Beša – 17.00 hod.
                                                                                           Bardoňovo – 18.15 hod.

Štvrtok – 23.02.2023

Piatok – 24.02.2023  – Féria  – Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Sobota – 25.02.2023

Nedeľa – 26.02.2023  – I. pôstna nedeľa  – Sv. omše:  Iňa – 08.00 hod.
                                                                                           Beša – 09.00 hod.
                                                                                           Bardoňovo – 10.15 hod.

Pred každou sv. Omšou sa modlíme sv. Ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva.
Jarné kántrové dni : streda, piatok a sobota. Záväzný je iba jeden deň.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.Liturgický prehľad a oznamy na V. týždeň v obd. cez rok

Pondelok – 06.02.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod. – Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučenici

Utorok – 07.02.2023 – Féria  – Sv. omša Beša – 07.00 hod. – Bl. Pius IX

Streda – 08.02.2023 – Féria – Sv. Hieronym Emiliani

Štvrtok – 09.02.2023  Féria – Sv. omša Iňa – 16.00 hod., Bardoňovo – 17.00 hod. – Sv. Apolónia

Piatok – 10.02.2023 – Féria – Sv. omša Beša – 07.00 hod.  – Sv. Školastika

Sobota – 11.02.2023 –  Panna Mária Lurdská – Svetový deň chorých

Nedeľa – 12.02.2023 – VI. nedeľa v obd. cez rok. – Sv. Benedikt z Anianu
Sv. omše:
Iňa – 08.00 hod.
Beša – 09.00 hod.
Bardoňovo  – 10.15 hod.

Pred každou sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva.

Dňa : 04.02.2023
Farár: Ján GondekPondelok 30.1.2023  Féria  Sv. omša Beša – 07.00 hod.

Utorok  31.01.2023   Spomienka Sv. Jána Bosca

Streda 01.02.2023  Féria Sv. omša Jesenské – 16.00 hod.

Štvrtok 02.02.2023  Sviatok Obetovanie Pána – Sv. spoveď Iňa a adorácia o 15.15 hod.
                                                                                   Sv. omša Iňa o16.00 hod.
                                                                                   Bardoňovo 17.00 hod.

Piatok 03.02.2023 – 1.piatok v mesiaci – Sv. Blažeja – Sv. omša Beša o 16.00 hod.

Sobota 04.02.2023 – Vigília – Bardoňovo o 15.15 hod. adorácia, o 16.00 hod. sv. omša
                                                  Iňa o 16.15 hod. fatimská sobota, o 17.00 hod. sv. omša

Nedeľa 05.02.2023 – 5. nedeľa v období cez rok – Beša  o 8.15 hod. adorácia, o 09.00 hod. sv. omša
                                                                                      Studnička o 10.15 hod. adorácia, o 11.15 hod. sv. om