Modlitba k Matke ustavičnej pomoci

Ó, Mária Ustavičnej Pomoci, Ty si rozdávateľka PMariamilostí, ktoré Boh nám biednym udeľuje, a preto Ťa učinil Boh tak mocnou, tak bohatou, tak dobrotivou, aby si nám vždy pomáhala v našich potrebách. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, ktorí sa k tebe utiekajú. Ó prispej mi na pomoc, Tebe sa odporúčam. Do Tvojich rúk skladám svoju večnú blaženosť, svoju nesmrteľnú dušu. Prijmi ma medzi svojich najvrúcnejších ctiteľov, vezmi ma pod svoju ochranu a to mi postačí. Lebo keď Ty ma chrániš, ničoho sa nebojím, ani svojich hriechov, lebo Ty mi vyprosíš odpustenie, ani zlého ducha, preto, že Ty si nad celé peklo silnejšia, ani Ježiša Krista, svojho sudcu, lebo ho uzmieriš jedinou svojou modlitbou. Ale jedného sa bojím, že v čase pokušenia svojou nedbalosťou zabudnem Ťa vzývať, a tak biedne zahyniem. Ó, Kráľovná moja, vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Pánu Ježišovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy utiekal k Tebe, Matka Ustavičnej Pomoci. Amen.