Myšlienky

Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať a Boh obráti, koho chce.. (Matka Tereza)

Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život. (sv. Tomáš Akvinský)

Ak peniaze robia veľa, modlitba robí oveľa viac. (sv. Ján Bosco)

Modliť sa neznamená veľa hovoriť, ale veľa milovať. (sv. Terézia z Lisieux)

Viera znamená veriť tomu, čo nevidíme. Odmenou viery je vidieť to, čomu veríme. (sv. Augustín)

Satan v nás niekedy vzbudzuje túžbu po závratných činoch, aby sme neurobili to, čo je ľahšie a na dosah ruky. Zmeškáme tak príležitosť slúžiť Bohu tým, čo je možné, a uspokojíme sa nakoniec s tým, že túžime po nemožnom. (sv. Terézia z Avily)

Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme o ne prosili. (sv. Vincent de Paul)

Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha. (sv. Bernard zo Sieny)

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal. (sv. Augustín)

Ovocím lásky je služba. (Matka Tereza)

Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce. (Margarete Seemannová)

Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie neznamená nič. Aby človek vedel, čo je utrpenie, najprv musí sám trpieť. (sv. Terézia z Lisieux)

Sám neurobíš nič, ale ak bude Boh stredobodom Tvojej činnosti, dosiahneš všetko. (bl. Pier Giorgio Frassati)

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. (bl. Terézia z Kalkaty)

Počúvaj Boha v jeho prikázaniach, aby ťa on vypočul v tvojich modlitbách. (sv. Ján Zlatoústy)

Veľké veci nevznikajú bez veľkých obetí. (sv. Ján Leonardi)

Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho. (bl. Terézia z Kalkaty)

Našou prvou a najdôležitejšou povinnosťou je vzdávať Bohu, podľa našich skromných možností, tú najväčšiu slávu, aj keď mu takú, akú si od nás zasluhuje, nebudeme môcť nikdy vzdať, lebo sme iba slabučké stvorenia. (sv. Maximilián Mária Kolbe)

Aby sme sa páčili Bohu, nemusíme veľa robiť, ale skôr všetko vykonávať s dobrou vôľou, bez akejkoľvek sebalásky a ľudských ohľadov. (sv. Ján z Kríža)

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru. (sv. Faustína)

Človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal. (sv. Vincent Pallotti)

Nie vonkajšieho nepriateľa sa treba báť. Náš nepriateľ je v nás samých. Keď toho premôžeme, všetky vonkajšie ťažkosti sa oslabia. (sv. Kasián)

Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmú, aj to je odpoveď Bohu. (bl. Terézia z Kalkaty)