„Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ .
(Ž 102, 8)
_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

            

Sväté omše počas sezóny (máj – október) každú nedeľu  o 11.00 hod., počas pútí o 11.15 hod.

V  nedeľu 20.10.2019 svätá omša o 11.00 hod.Publikácia o Studničke


publikácia 1