LIVE svätá omša – 16.1.2022 

 

 

 Milí naši pútnici, návštevníci Studničky..

Žiaľ, musíme aj takéto príspevky prezentovať.

Chceme niektorých (a keďže kamery vidia a vedia ktorých) ctených pútnikov, ktorí navštevujú toto požehnané, pokojné miesto UPOZORNIŤ, aby premýšľali a pochopili vopred, že zapaľovať sviečky kdekoľvek ich napadne, nie je ani trochu bezpečné. Veľmi prosíme tých, ktorí neuvažovali o následkoch a sviečky nechali horieť na mieste, ktoré vidíte, teda pred dverami kaplnky, aby už v budúcnosti mysleli na to, čo sa môže stať. Na zapálenie sviečky (jednej) je miesto pred jaskynkou, alebo pri kríži.

Nezapaľujte sviečky pri kaplnkách !!!

Veríme, že aj Vy, milí zodpovední, ak budete vidieť niekoho zapaľovať sviečku pri dverách kaplnky, upozorníte ho, za čo Vám vopred ďakujeme. Chráňme si spoločne, čo sme spoločne dlho budovali a spoločne sa snažme o to, aby nám toto miesto všetkým slúžilo čo najdlhšie. Veríme, že aj všímavosťou môžeme prispieť k naučeniu zodpovednosti tých, ktorí ju ešte v sebe nemajú.

Srdečné Pán Boh zaplať za pochopenie…

Požehnaný nedeľný večer , ako aj požehnaný celý týždeň Vám želáme. socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 Oznam

Svätá omša každú nedeľu o 11.00 hod. s účasťou ľudí

za dodržania protiepidemických opatrení.

Najbližšia svätá omša

23. januára 2022 o 11.15 hod.

Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose

na www.studnickapozba.sk a na Facebooku Studnička-Pozba.Sviatok Svätej rodiny – svedectvo

            Celebrant, duchovný otec Ján sa na začiatku svätej omše prihovoril k svojim veriacim nasledovnými slovami:

Milovaní, ktorí ste tu prítomní, ktorí nás sledujete,

všetkých vás srdečne pozdravujem v dnešný krásny sviatok vianočný,

Svätej rodiny Ježiša, Márie, Jozefa.

Pán Boh nám v priebehu týchto vianočných sviatkov doprial

 • v prvom rade silu, aby sme vydržali,
 • doprial nám túžbu, aby sme boli prítomní na jeho najsvätejšej hostine,
 • ale taktiež doprial nám aj počasie. Až na to včerajšie, ktoré nám bolo  trošku také upršané, ale Pán Boh zaplať!  

Veľké, veľké ďakujem! Aj z vašej strany! …čítať ďalej.

 

  
 
Výzva: Spojme sa v modlitbe 🙏
Úmysel: Za ukončenie pandémie a uzdravenie chorých, trpiacich na kovid.
Kedy? Každý deň o 20:15 hod. Minimálne do 31.januára 2022.
Modlili by sme sa Otče náš, Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu.
Aby sme sa stihli zmobilizovať v čo najväčšom počte, začali by sme v predvečer 1. adventnej nedele – v sobotu 27.11.2021 o 20:15 hod.
Šírte, zdieľajte túto myšlienku, aby nás bolo čo najviac 🙏
Iba spolu to dokážeme...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úmysly svätých omší

Kto by mal záujem o odslúženie svätej omše v kostole na Beší,

môže úmysel nahlásiť mailom na adresu studnickapozba@gmail.com

alebo na tel. čísle 0901 909 076.Kniha o Studničke –

možnosť zakúpiť si na Studničke po svätej omši alebo

objednať si mailom na adrese studnickapozba@gmail.com

resp. na telefónnom čísle 0904 442197.Modlitba sv. Františka z Assisi

 

Pane, urob ma nástrojom Tvojho pokoja,

 • aby som vedel milovať, kde sa nenávidia,
 • aby som odpúšťal, kde sa urážajú,
 • aby som prinášal radosť, kde plačú,
 • aby som prinášal pokoj, kde sa svária,
 • aby som hovoril pravdu, kde sa mýlia,
 • aby som prinášal vieru, kde pochybujú,
 • aby som vzbudzoval nádej, kde si zúfajú,
 • aby som zapaľoval Tvoje svetlo, kde sedia vo tme.                 

(sv. Františk z Assisi)

 

 

  Modlitba za uzdravenie

Všemohúci Večný Bože, chválim Ťa za Tvoju

veľkú lásku k nám, za Tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť akú máš s nami hriešnymi ľuďmi.

Obraciam sa na Teba s prosbou za seba, za svojich blízkych, za našu farnosť, za pútnikov Studničky, za náš národ i za celý svet.

Prosím Ťa, odpusť nám, lebo sme sa previnili. Tvoje Slovo si nectíme, na Tvoje prikázania zabúdame a Tvoju obeť na kríži si nevážime.

Odpusť nám, veriacim kresťanom, tvojim deťom to, že Ti málo dôverujeme, že Tvoje Evanjelium nešírime tak, ako by sme mali.

Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme a stavajú sa našou každodennou realitou.

Odpusť nám, že si ich vo svojich myšlienkach ospravedlňujeme a pokúšame tak Teba – tak Veľkého a Svätého Boha, do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, obraciam sa na Teba s prosbou o pomoc.

Svetom sa šíri nemoc, ktorá ochromuje krajiny, zastavuje nás v našej práci, berie nám zdravie a mnohým život. Je úplné nová a my si s ňou nevieme rady.

Prosím Pane, zastav toto nešťastie, ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom.

Pane, Ti si najväčší Lekár, Ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek.

Prosím, daj aby ľudia boli uzdravení, aby sa nákaza ďalej nešírila a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa už báť.

Drahý Pane, večná Múdrosť, daj aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne, aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov. Ty Pane si nám dal múdrosť, daj aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne, aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach, ale aby mysleli vo svojom konaní nielen na seba, ale aj na ostatných.

Daj aby sme vedeli v týchto časoch pomáhať, aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní.

Prosím Bože, stoj pri nás a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom, lekárom a Spasiteľom.

Na Tvoju pomoc čakám a do Tvojich rúk zverujem seba, blížnych, svoju farnosť, pútnikov, svoj národ i celý svet.

Amen