„Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ .
(Ž 102, 8)
_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1 

                      Sväté omše počas sezóny (máj – október)                              každú nedeľu  o 11.00 hod., počas pútí o 11.15 hod.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Púť do Medjugorja


medugorje

_____________________________________________________________________________________________________________________________

TERMÍNY PÚTÍ NA ROK 2019

5.5.2019 – Púť motorkárov (otvorenie sezóny)

16.6.2019 – Púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov

14.7.2019 – Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozíčkárov a starých ľudí

25.8.2019 – Púť rodín

8.9.2019 – Veni Sancte – Púť žiakov, študentov a učiteľov

15.9.2019 – Púť k Sedembolestnej Panne Márii

6.10.2019 – Púť motorkárov – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre

Sväté omše počas pútí začínajú o 11.15 hod.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Publikácia o Studničke


publikácia 1

____________________________________________________________________________________________________________________________


plagat_hrdi-na-rodinu_final_800px