„Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ .
(Ž 102, 8)
_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1 

                      Sväté omše počas sezóny (máj – október)                              každú nedeľu  o 11.00 hod., počas pútí o 11.15 hod.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

MOTOPÚŤ – otvorenie sezóny – poďakovanie

     Chcel by som sa poďakovať otcovi biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi a kňazom, ktorí prišli na otvorenie sezóny na Studničke v Pozbe v nedeľu 5. mája 2019.
    Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na motopúti napriek nepriaznivému počasiu, či už na motorkách, autách alebo inak, ako aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť, ale boli s nami spojení v modlitbách alebo pri sledovaní priameho prenosu prostredníctvom TV LUX.
     Teším sa na ďalšie stretnutia  na motopúti alebo iných pútiach na Studničke v Pozbe.
     Vyprosujem Vám veľa Božích milostí a prajem veľa šťastných kilometrov.
     J.Gondek, farár v Beši
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov

púť ozbr. -4

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Festival mládeže

Ak máte kapelu alebo zbor/spevokol/ a máte chuť prísť zahrať, tak nás kontaktujte na pmjuller17@gmail.com

festival 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Púť do Medjugorja


medugorje

_____________________________________________________________________________________________________________________________

TERMÍNY PÚTÍ NA ROK 2019

5.5.2019 – Púť motorkárov (otvorenie sezóny)
16.6.2019 – Púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov
14.7.2019 – Púť onkologicky chorých, trpiacich, vozíčkárov a starých ľudí
25.8.2019 – Púť rodín
8.9.2019 – Veni Sancte – Púť žiakov, študentov a učiteľov
15.9.2019 – Púť k Sedembolestnej Panne Márii
29.9.2019 – Púť motorkárov – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre

Sväté omše počas pútí začínajú o 11.15 hod.