Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

(Ž 117, 1-2)

_____________________________________________________________________________________________________________________________socha

 

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka.  Je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1 

 Sväté omše počas sezóny (máj – október)

vždy  v nedeľu o 11.00 hod., počas pútí o 11.15 hod.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ďakovná svätá omša za úrodu

podakovanie za urodu 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre

motopúť 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

termíny pútí2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SDZR_t_small

Zastavme zlo z Istanbulu

Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“

Vážený pán predseda Národnej rady SR Andrej Danko, vážený pán predseda vlády SR Robert Fico, vážená pani ministerka spravodlivosti,

my, občania SR,  podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí ….. čítať ďalej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike
k tzv. Istanbulskému dohovoru

       Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.…čítať ďalej

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PETÍCIA

peticny_harok_sdzr_final

Bližšie informácie o Istanbulskom dohovore a iniciatíve “Zastavme zlo z Istanbulu” nájdete na:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/marian-kuffa-zastavme-zlo-z-istanbulu/