Rok 2020

 


omša3

Oznam

Svätá omša v nedeľu 7. júna 2020 o 11.00 hod.

s účasťou veriacich.

________________________________________________________________________________________

V  súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR, sú od 6. mája 2020 opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami:

  • potrebné dodržať dvojmetrové odstupy medzi veriacimi
  • veriaci majú mať prekryté ústa a nos rúškom
  • sväté prijímanie na základe dovolenia biskupskej konferencie sa rozdáva naďalej do rúk
  • znak pokoja sa naďalej vynecháva, alebo nahrádza úklonom hlavy
SVIATOK NANEBOVSTÚPENIA PÁNA – 21. mája 2020 o 18.00 hod.KNIHA O STUDNIČKE –

záväzné objednávky mailom  na adresu studnickapozba@gmail.com

alebo

na tel.č. 0904 442197  (cez víkendy počas celého dňa, v pracovných dňoch po 16.00 hod.)Púť do MedjugorjaSTOROČNICA NARODENIA Sv. JÁNA PAVLA II. – 18. mája 2020 o 18.00 hod.Termíny svätých omší počas zimného obdobiaKrížová cesta