Rok 2021

 


omša3

Oznam

Svätá omša počas sezóny (máj – október)

každú nedeľu o 11.00 hod. s účasťou ľudí

za dodržania protiepidemických opatrení.

 

SVIATOK NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

13. mája 2021

                                             svätá omša o 18.00 hod.

 

Svätá omša v nedeľu 16.5.2021

o 11.00 hod.

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia – celý text

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby…OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY

 

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia – celý text

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby…OTVORENIE MOTOSEZÓNY

 

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia – celý text

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.                                                                     
 BRIGÁDA PRED OTVORENÍM SEZÓNY

Brigáda pred otvorením sezóny

bude utorok a v stredu (27. a 28.4.2021 o 9.00 hod.)

Pán Boh zaplať za Vašu pomoc.

 VEĽKÁ NOC 2021Pôstne obdobiePOPOLCOVÁ STREDASVIATOK PANNY MÁRIE LURDSKEJ


Sviatok Obetovania PánaÚmysly svätých omší

Kto by mal záujem o odslúženie svätej omše v kostole na Beši,

môže úmysel nahlásiť mailom na adresu studnickapozba@gmail.com

alebo na tel. čísle 0901 909 076.