Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 6.10.2019