Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 2.10.2022