Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 3.10.2021

MOTOPÚŤ – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 3.10.2021

Veľké Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným, všetkým, ktorí sa pričinili o krásny priebeh dnešnej svätej omše a v neposlednom rade veľké poďakovanie patrí policajnému zboru za zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky pred i po svätej omši, ako aj za sprevádzanie kolóny počas spanilej jazdy.LIVE svätá omša – Púť motorkárov – 3.10.2021