20. výročie kňazskej vysviacky vdp. Iona Gondeca – svätá omša – 4.7.2021