Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre – 1.10.2023

LIVE svätá omša – Motopúť – poďakovanie za šťastne odjazdené kilometre –  1.10.2023