Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a zdravotníkov – 19.6.2022