Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 16. júna 2024

LIVE svätá omša – Púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zdravotníkov – 16. júna 2024