1. adventná nedeľa 29.11.2015

Prvýkrát v histórii pútnického miesta bola v 1. adventnú nedeľu 29.11.2015 slúžená svätá omša na Studničke v Pozbe za účasti troch kňazov spojená s posvätením adventných vencov.