Sviatok Svätej rodiny – svedectvo

Sviatok Svätej rodiny

            Celebrant, duchovný otec Ján sa na začiatku svätej omše prihovoril k svojim veriacim nasledovnými slovami:

Milovaní, ktorí ste tu prítomní, ktorí nás sledujete, všetkých vás srdečne pozdravujem v dnešný krásny sviatok vianočný,

Svätej rodiny Ježiša, Márie, Jozefa.

Pán Boh nám v priebehu týchto vianočných sviatkov doprial

  • v prvom rade silu, aby sme vydržali,
  • doprial nám túžbu, aby sme boli prítomní na jeho najsvätejšej hostine,
  • ale taktiež doprial nám aj počasie. Až na to včerajšie, ktoré nám bolo trošku také upršané, ale Pán Boh zaplať!  

Veľké, veľké ďakujem! Aj z vašej strany!

Svätá rodina – každý z nás žije v rodine, žil a pochádza z rodín.

Či už kresťanských, alebo nie. To nie je podstatné.

Podstatné je to, že to dieťa má vzor: – muža otca, – a ženy matky.

To je rodina!  Rodina, ktorú založil Boh. Už od počiatku stvorenia sveta, ktorú nezničil ani dedičný hriech. Preto naozaj, treba sa nám modliť zvlášť za kresťanské rodiny.  Aby ich nezničil, ako ich ničí v dnešnej  dobe diabol skrze rôzne liberálne hnutia…

            Tieto slová sa ma hlboko dotkli. Zamyslene som sa zahľadel na vežičku kaplnky. Vytŕčal už spoza nej bezmála celý slnečný tanier. Ale neoslepoval. Jeho  ostrosť tlmila mierna inverzia. Vtedy, keď som chcel sklopiť zrak, oslovil ma gagot. Tam hore na tom slnečnom tanieri. Pekne za sebou leteli tri nádherné biele labute. Úchvatný obraz troch mohutných vtákov s pozadím žltkastého kotúča slnka. Vpredu  rozrážal vzduch otec a miernym gagotom dával pokyny svojej rodinke. V jeho závetrí ťahala matka a posledné, to najmenšie bolo ich mláďa. Aký ohromný zázrak. Zásah v pravú chvíľu. Úchvatný obraz rodiny priamo v prírode, v tomto Stvoriteľovom diele. Okamžité posolstvo z neba na prednesené kňazove slová. Nádherná odpoveď na jednotu rodiny – otca, matky a dieťaťa. Či si treba ešte niečo priať?…  

            Stál som ako prikovaný. Mrazilo ma celým telom. Nedokázal som štúriť ani do susedky a ukázať jej ten Boží pozdrav. Božie znamenie na slová kňazove. Gagot rodiny sa skryl za najvyššie vetvičky stromov a vtáky pôvabne odlietali domov. 

                                                                                                                      Pútnik Jozef

  • doma, nedeľa 26.decembra 2021