Advent

advent2Advent je budúcnosť, očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Advent nie je minulosť. Nie je to len pamiatka očakávania na príchod Boha – človeka. Cirkev nám ho pripomína každý rok a chce nás pripraviť na tento veľký sviatok Božieho narodenia, na stretnutie s ním v posledný deň nášho pobytu na tejto zemi. Príprava na Božie narodenie je zároveň aj prípravou na večnosť.

Život sám o sebe je očakávaním Pánovho príchodu. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Životnou devízou súčasného človeka je mať čo najviac, a to za každú cenu, čo najviac si užiť. A tak sa svet premieňa na spoločenstvá nenásytných samoľúbov, zlodejov, klamárov, podvodníkov. Aj v tento advent budeme počuť Bdejte, modlite sa! (Mt 26, 41). Najväčšou mojou starosťou má byť, aby Boh bol v mojom srdci, v mojom dome, v mojej rodine, v mojom živote. Potrebujeme dom, ale ešte väčšmi Boha. Potrebujeme peniaze, ale ešte väčšmi modlitby. Potrebujeme chlieb, ale ešte väčšmi pravdu, spravodlivosť a predovšetkým lásku.

     Onedlho budeme sláviť Božie narodenie, pamiatku prvého príchodu Pána Ježiša. Na jeho druhý príchod musíme ešte čakať. Ako dlho? Nevieme. Medzi jeho príchodmi – adventmi – medzi minulosťou a večnosťou sa nachádza náš život, náš pobyt na tejto zemi, náš čas, naše povinnosti, záväzky. Usilujme sa ich plniť tak, aby náš život bol zárukou večného života.

 

zdroj: www.farnostkrasna.sk