Mikuláš v nás

     Možno si ešte pamätáte, ako ste sa sklamali, keď ste sa dozvedeli, že perfektne vyleštené čižmy nenaplnil svätý Mikuláš, ale starostlivé ruky mamy. V skutočnosti by sme sa však nemali nechať obrať o túto ideu štedrosti: Áno, Mikuláš žil v 4. storočí, ale aj dnes prejavuje dobro prostredníctvom ľudí, ktorí ho chcú napodobniť a tak urobiť tento svet ľudskejším. A to nemuselo byť tajomstvom ani pre deti.

     Duch tohto dobrého tajomného muža naozaj žije v srdci každého človeka dobrej vôle. V srdciach ľudí, ktorí sú presvedčení v duchu Ježišových slov, že „blaženejšie je dávať ako prijímať“ (Sk 20,35). Konajú to, čo nemôže za nich urobiť nikto – napriek tomu, že vedia, že svojím konaním neodstránia všetku núdzu sveta. Aj keď si uvedomujú, že svet má inú taktiku.

     Sami sme zodpovední zato, aby svätý Mikuláš žil so svojou dobrotou v našom srdci. Dnes, v jeho deň, ale aj zajtra, o týždeň. Stratégia dobra síce nie je rafinovaná ako zlo, ale oveľa, oveľa účinnejšia.

zdroj: na minútu…s Viliamom Judákom, Adventné a vianočné zamyslenia, 2008.