O čom hovorí Kristov prázdny hrob?

     Či smrť na kríži je tragickým koncom, neúspechom alebo víťazstvom, o tom rozhodlo až zmŕtvychvstanie. Prázdny hrob je najlepším vysvetlením kríža. Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, márna by bola naša viera.

     To, či smrť je koniec všetkého, alebo začiatok nového života, to mení zmysel celého života.

    Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje zmŕtvychvstanie. Ono je zárukou aj môjho zmŕtvychvstania. Chápem už, že nie som kandidátom zániku, ktorý každodenne zúfalejšie stráca pôdu pod nohami, ale som staviteľom nového života. Stojí to zato premáhať sa, odopierať si, aj trpieť. Ďakujem ti za tie malé utrpenia, ktorými smiem odčiniť svoje viny. Ďakujem ti za tie slzy, ktorými si pripravujem svoje budúce šťastie. Tvoj prázdny hrob napĺňa nádejou aj môj budúci hrob a robí z neho bránu do večného šťastia.

zdroj: P. DAMIAN- A. ZUNÍN: Ruženec v našich rukách, 1978.