Pôst

      Medicínsky sa dnes zdôrazňuje pohyb a diéta ako dôležitá súčasť zdravého životného štýlu. Čo nám v tom bráni? Veď je to úspornejšie prejsť sa pešo a jesť striedmo. A predsa ľudia hoci vedia o tom, že je to zdravšie, radšej siahnu po chutnejšom prejedaní a po pohodlnejšom aute. Prečo? Lebo to vyžaduje istú disciplínu a pevnejšiu vôľu. A práve pevnejšia vôľa a duchovná sila je dôležitým výsledkom dobre prežívaného pôstu. To, čo posilní vôľu oslabenú hriechom je dôležité pre človeka, ktorý sa nechce stratiť v pohodlnosti života, aby nasmeroval svoj život dobrým smerom.
Cirkev nás pozýva k pôstu nie kvôli obmedzovaniu ľudských túžob, ale kvôli tomu, aby sme boli slobodnejší a pre vlastné rozhodnutia pripravenejší na dosahovanie úspechov. Starobylá duchovná zásada: „len natoľko pokročíš, nakoľko sa zaprieš“, je aj dnes platná v mnohých ohľadoch. Ide o to, aby sme k tomu našli dostatok odvahy a osobnej disciplíny. Bez toho niet úspechov v umení, športe, vede… – niet úspechov v živote vôbec a najhoršie na tom je, že ťažko je aj dúfať vo večný úspech neba. Preto nám Ježiš zdôrazňuje: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ /Mt 7,13 – 14/.
Radšej chcime patriť k tomu „málo“ ľudí , ktorí si zvolili skromnejšiu cestu sebazáporu, aby sme si zachránili život i zdravie, než by sme mali ísť s tou väčšinou, ktorá ide do zatratenia. K tomu je potrebná aj dávka posily zhora, preto neváhajme častejšie si v tomto pôstnom období zájsť do chrámu, aby sme hľadali silu a inšpiráciu v tom, ktorý všetkých pozýva: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ /Mt 16,24/ Tento pohyb – častejšie do chrámu a táto „diéta“ od toho, na čo máme chuť, má byť tým pôstnym životným štýlom, ktorý všetkým zaistí viac zdravia pre dušu i telo.
Prajem vám k tomu Veľkému pôstu veľa ochoty i síl so všetkým požehnaním zhora.

autor: Mons. Milan Chautur