Sviatok všetkých svätých

Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo!

     Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Pri vyslovení slova svätý si možno predstavíme nehybné kamenné či drevené sochy, alebo obrazy s maľbami, ktoré znázorňujú ľudí s pohľadom plným úžasu, upretým k nebu.

     Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. V rôznej miere mali určité charizmy, ktoré vedeli dať do služby blížnym. Boli to v podstate talenty, ktoré dostali od Boha a snažili sa ich znásobiť.

     Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život – s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišových šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

     Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu, cestu viery a spásy.

     Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.“ vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí – Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! – povedal chlapec. V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých, a svätosti.

     Snaž sa žiť tak, aby raz toto o tebe mohli povedať iní. Snaž sa prinášať svetlo druhým a žiariť pre Božiu Lásku.

     Na záver sa zamysli nad slovami, ktoré povedal Erasmus von Rotterdam: Nič ti neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa relikvií, pokiaľ necháš bez povšimnutia odkaz, ktorý ti zanechali –  príklad ich života.

zdroj: www.fara.ivanka.sk