Vidím v tebe dobro

Jn 1, 45-51

     Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Zamyslenie:

     Boh stvoril človeka dobrého a v našom jadre vždy ostáva dobro. Život prináša svoje nánosy prachu, ale to krásne žiarivé dobro v našom srdci sa nedá zmazať. Katolícke učenie o človeku bolo vždy veľmi pozitívne. Ako ťažko je nám to niekedy prijať. Pod nánosmi kritiky okolia, človek stráca nadšenie a úctu k sebe samému. Možno by sme si mohli zobrať príklad od Natanaela z dnešného evanjelia. Ježiš prichádza za ním a dáva mu tú najväčšiu pochvalu akú nábožný žid mohol počuť – Toto je pravoverný Izraelita, v ktorom niet lesti. Pre žida Ježišových čias to bolo niečo úžasné. A Natanael sa vôbec nebráni – ale nie majster Ježiš, nie som až taký dobrý. Práve naopak. Tá sebavedomá, až trochu drzá odpoveď – odkiaľ ma poznáš? – vyráža dych. Nemá to nič s pýchou. Natanel v Ježišovej prítomnosti sa cítil byť milovaný, prijatý, ocenený. A prijíma Ježišovu pochvalu s vďačnosťou.

     Aj my sa cítime často mizerne. Naše osobné zlyhania nám prerastajú cez hlavu, lebo nám ich okolie neustále „štedro“ pripomína. Aj my potrebujeme človeka, ktorý nás miluje. A ktorý sa nám zahľadí do očí, zbadá krásne diamantové jadro a ocení nás. Potrebujeme sa cítiť byť milovaní. Prečo tak strašne bolestne je prežívaný rozchod dvoch ľudí, ktorí sa mali radi? Lebo opustená stránka cíti ako bolestný meč to, že v nej videl diamant a zrazu nevidí. S Ježišom sa nám to nemôže stať. On verne stojí pri nás a vždy v nás vidí zlato, ktorého sa nikdy nepustí.

zdroj: http://www.cestaplus.sk/baterka/datum/24-08-2016