Zamyslenie na prvú pôstnu nedeľu

Uvažujme so svätým Augustínom:
      V evanjeliu sa čítalo, ako diabol pokúšal Pána Ježiša na púšti. Áno, diabol pokúšal Krista. Ale v Kristovi pokúšal teba, lebo Kristus mal z teba pre seba telo, zo seba pre teba spásu. Z teba mal pre seba smrť, zo seba pre teba život, z teba pre seba potupu, zo seba pre teba slávu, teda z teba mal pre seba pokušenie, zo seba pre teba víťazstvo.
     Ak sme v ňom boli pokúšaní my, my v ňom víťazíme nad diablom. Všímaš si, že Kristus bol pokúšaný, a nevšímaš si, že zvíťazil? Uvedom si, že v ňom si pokúšaný ty, a vedz, že v ňom ty víťazíš. Mohol diabla nepripustiť k sebe, ale keby nebol býval pokúšaný, nebol by ťa mohol naučiť, ako zvíťaziť, keď budeš v pokušení.