Púť k Sedembolestnej Panne Márii 15.9.2015 – kázeň ThDr. Štefana Valla, PhD.

Evanjelium podľa Jána

     Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“

A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

 

Drahí oltárni spolubratia, drahí bratia a sestry,

     Film Evanjelium podľa Matúša sa premietal v roku 1968, keď sa u nás uvoľnili pomery a kiná bývali plné, lebo prvýkrát bolo možno vidieť aj evanjelium v kine. Bol to čiernobiely film, ktorý známy režisér Pasolini ….. čítať ďalej.